Corona-pandemien har betydelige økonomiske konsekvenser. Når butikker bliver lukket, messer og andre begivenheder aflyses, og handlen med visse lande eller produkter endda er begrænses, kan mange virksomheder hurtigt blive truet på deres økonomiske eksistens.

Umiddelbar konkursbegæring

Samtidig er den tyske insolvenslov meget streng: hvis det viser sig, at virksomheden (sandsynligvis) ikke længere vil kunne efterkomme sin betalingspligt, skal eksempelvis direktøren i en GmbH straks, senest inden for tre uger, indgive en insolvensbegæring, ellers gør de sig strafbar. Også betalinger med selskabsformuen er efter dette tidspunkt ikke tilladt og skal i en senere insolvensprocedure endda erstattes med direktørens private formue (§ 64 GmbHG).

Udsættelse af strafferetlig sanktioneret ansøgningspligt til 30.09.2020

Grundet den aktuelle usikkerhed omkring markedernes udvikling blev det frygtet, at et stort antal virksomheder på kort sigt ville være nødt til at indgive insolvensbegæring. For at fohinde denne bølge, har den tyske forbundsdag besluttet, at den strafferetlig sanktionerede pligt til at indgive en insolvensbegæring udsættes indtil den 30.09.2020, såfremt de økonomiske vanskeligheder skyldes tab grundet corona-krisen.

Aktuelt: Også kreditoransøgninger er begrænset

Praktisk set er det meget vigtigt at også kreditorernes ansøgning begrænses. En insolvensbegæring kan nemlig ikke kun indgives af virksomheden selv, men ligeledes indgives af kreditorer. I praksis er dette ofte sygesikringsselskaber, udlejer, banker eller andre ”store” kreditorer.

En sådan ansøgning fra tredjepart er frem til slutningen af juni 2020 kun mulig, hvis årsagen til ansøgningen, dvs. insolvensen, allerede forelå den 1. marts 2020, og derfor ikke er direkte relateret til corona-krisen i Tyskland.

 

Vi hjælper gerne, såfremt I skulle have spørgsmål til tysk konkurslovgivning. I er velkomne til at kontakte vores eksperter på området, Dr. Axel Röpke, Dr. Johannes Klages og Maximilian Juncker.

 

Photo by unsplash.com