Opdatering 17.11.2022 –

EU vedtog den 30. september en interventionspakke mod de høje energipriser i Europa. 

De relevante hovedpunkter i planen er som følger:

1.     Reduktion i forbrug

– 10% reduktion i samlet elektricitetsforbrug 

–  5% reduktion af forbrug i peak timer 

2.     Indtjeningsloft for bl.a vind og solenergi

– Perioden for loftet begrænses fra 1/12 2022 til 30/6 2023

– Loft på 180 EURO/MWh (svarer til 1,34 kr/kwh)

 

3.     Nationalspecifikke tiltag kan afvige
– Mulighed for at introducere andre prislofter
– Mulighed for at beskatte andre aktører i markedet, f.eks. mellemhandlere.

4.     Solidaritetsbidrag 

– Beskatning af kul, naturgas og raffinaderiindustrien 

– Beskatning af disse industrier med min. 33 % af indtægt for regnskabsåret 2022 (og/eller) 2023

Implementering med kort varsel

Pakken skal implementeres i de nationale lovgivninger inden 31. december. Specielt vedrørende loftet gælder, at der er mulighed for at indføre nationalspecifikke prislofter. Medlemslande kan undtage produktionsanlæg op til 1 MW for prisloftet, ligesom indtægter fra regulerkraft kan undtages for loftet.

 

Implementering i Tyskland – afvigelse fra EU-regler på vej

I Tyskland er der pt hårde forhandlinger mellem de politiske spillere om den nationale implementering. Regeringen ønsker en mere vidtgående regulering for at inkassere de såkaldte „overgevinster“ fra vindmølle og solcelleejere (det blev diskuteret under det tyske begreb „Übergewinnsteuer“). Dog er der pt ikke tale om et ekstra-skat, men til gengæld et prisloft som iht den sidste forhandlingsrunde skulle gælde fra 1.11.2022 indtil videre (sluttidspunktet er stadig et debatemne). Anderledes end i EU-direktivet skal den være teknologi-specifisk og har stor indflydelse på PPA og langsigtede el-salgskontrakter.

Det aktuelle forslag skulle gælde for anlæg over 1MW ydelse og er baseret på at anlægget fremadrettet maks. kan tjene EEG-tariffen som anlægget fik plus 3 EURct plus et sikkerhedstillæg på 4% for vindmøller og solcelleanlæg. 

Det forventes at der inden vedtagelse i Bundestag den 25.11. bliver foretaget yderligere ændringer/tilpasninger af forslaget. 

Vi holder jer opdateret.

 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål og er gerne behjælpelige med ansøgningen:

 

Dr. Axel Röpke

Ingo Schmidtmann

 

 

Picture by Pexels on Pixabay, reformatted