EU vedtog den 30. september en interventionspakke mod de høje energipriser i Europa. 

De relevante hovedpunkter i planen er som følger:

1.     Reduktion i forbrug

– 10% reduktion i samlet elektricitetsforbrug 

–  5% reduktion af forbrug i peak timer 

2.     Indtjeningsloft for bl.a vind og solenergi

– Perioden for loftet begrænses fra 1/12 2022 til 30/6 2023

– Loft på 180 EURO/MWh (svarer til 1,34 kr/kwh)

3.     Nationalspecifikke tiltag kan afvige

– Mulighed for at introducere andre prislofter

– Mulighed for at beskatte andre aktører i markedet, f.eks. mellemhandlere.

4.     Solidaritetsbidrag 

– Beskatning af kul, naturgas og raffinaderiindustrien 

– Beskatning af disse industrier med min. 33 % af indtægt for regnskabsåret 2022 (og/eller) 2023

Implementering med kort varsel

Pakken skal implementeres i de nationale lovgivninger inden 31.december. Specielt vedrørende loftet gælder, at der er mulighed for at indføre nationalspecifikke prislofter. Medlemslande kan undtage produktionsanlæg op til 1 MW for prisloftet, ligesom indtægter fra regulerkraft kan undtages for loftet.

 

Implementering i Tyskland – afvigelse fra EU-regler på vej – Regeringen har offentliggjort deres udspil

I Tyskland er der pt hårde forhandlinger mellem de politiske spillere om den nationale implementering. Regeringen ønsker en mere vidtgående regulering for at inkassere de såkaldte „overgevinster“ fra vindmølle og solcelleejere (det blev diskuteret under det tyske begreb „Übergewinnsteuer“). Dog er der pt ikke tale om et ekstra-skat, men til gengæld et prisloft som iht den sidste forhandlingsrunde skulle gælde fra 1.12.2022 indtil 30.04.2024 senest (sluttidspunktet er dog stadig et debatemne). Anderledes end i EU-direktivet skal den være teknologi-specifisk og har stor indflydelse på PPA (indgået efter 1.11.2022) og langsigtede el-salgskontrakter.

Det aktuelle forslag af regeringen

Det aktuelle forslag skulle gælde for anlæg over 1MW ydelse og er baseret på at anlægget fremadrettet maks. kan tjene 

for anlæggenen som stadig modtager EEG-tariffen og som er under markedspræmiemodell, EEG-tarif som anlægget fik plus 3 et sikkerhedstillæg EURct 

– for anlæggene som er under en PPA alternativ et beløb af 10 EURCt plus et sikkerhedstillæg af 3 EURCt eller det ovennævnte (ejeren kan vælge)

– for solcelle-anlæggene som er ud af EEG et maks. beløb af 10 EURCt.

Oveni lægges i alle tre scenarier et sikkerhedstillæg på 6% for vindmøller og solcelleanlæg af månedens mellemværdi opnået på el-børsen (Monatsmittelwert). 

Det forventes at der inden vedtagelse i Bundestag i løbet af denne uge bliver foretaget yderligere ændringer/tilpasninger af forslaget. 

Vi holder jer opdateret.

 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål.

 

Billede: Sagawe & Klages Rechtsanwälte