Implementering i Tyskland – afvigelse fra EU-regler stadig på vej – Regeringen forhandler deres udspil i Bundestag

I Tyskland er der stadig hårde forhandlinger mellem de politiske spillere om udformning af den nationale implementering. Regeringen ønsker en mere vidtgående regulering for at inkassere de såkaldte „overgevinster“ fra vindmølle og solcelleejere (det blev diskuteret under det tyske begreb „Übergewinnsteuer“). Dog er der ikke længere tale om et ekstra-skat, men til gengæld et prisloft som iht den sidste forhandlingsrunde skulle gælde fra 1.12.2022 indtil 30.04.2024 senest (sluttidspunktet er dog stadig et debatemne). Anderledes end i EU-direktivet skal den være teknologi-specifisk og har stor indflydelse på PPA (indgået efter 1.11.2022) og langsigtede el-salgskontrakter. Detaljerne er stadig ikke afstemt mellem de politiske spillere.

Det aktuelle forslag af regeringen som diskuteres i Deutscher Bundestag

Det aktuelle forslag skulle gælde for anlæg over 1MW ydelse og er baseret på at anlægget fremadrettet maks. kan tjene 

– for anlæggenen som stadig modtager EEG-tariffen og som er under markedspræmiemodell, EEG-tarif som anlægget fik plus 3 et sikkerhedstillæg EURct 

– for anlæggene som er under en PPA alternativ et beløb af 10 EURCt plus et sikkerhedstillæg af 3 EURCt eller det ovennævnte (ejeren kan vælge)

– for solcelle-anlæggene som er ud af EEG et maks. beløb af 10 EURCt.

Oveni lægges i alle tre scenarier et sikkerhedstillæg på 6% for vindmøller og solcelleanlæg af månedens mellemværdi opnået på el-børsen (Monatsmittelwert).

Forhøjelse af maksimalbud undr auktion måske på vej

Ydermere er der pt. en hård diskussion omkring forhøjelse af det såkaldte „Höchstwert“ iht det tyske EEG – dvs. værdien af den maksimale bud som kan opnås under auktionen. Forhøjelsen anses som nødvendig for at kunne afspejle omkostningsstigninger for nye VE-projekter, især med henblik til høje renter og stigende solcelle-/møllepriser.

Tidshorisont

Det forventes at der inden vedtagelse i Bundestag i løbet af denne uge bliver foretaget yderligere ændringer/tilpasninger af forslaget. Det hele skal vedtages i løbet af den kommende uge. 

Vi holder jer opdateret.

 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål.