Afvigelse fra EU-direktiv

 

Ultimo sidste uge har det Tyske Bundesrat godkendt prisloftet for vedvarende energianlæg, der blev vedtaget af Tyske Bundestag i torsdags. Den nye lov med navnet „Strompreisbremsegesetz (StrompBG)“ – også kaldet for “el-pris-bremse“ afviger betydelig fra EU-direktivet om en simpelt afgift på el-priser, som overstiger en vis grænse. I modsætning til EU-direktivet er der nu tale om et teknologispecifik regulering i Tyskland. 

 

Loven er baseret på regeringens udspil i Bundestag

Med lovens vedtagelse i Bundestag og Bundesrat gælder især for vindmøller og solceller følgende prislofter fra 1.12.2022 for anlæg over 1MW ydelse, således at anlæggene fremadrettet maks. kan tjene 

1) for vedvarende energi-anlæg, som modtager EEG-tariffen og som er under markedspræmiemodel („Marktprämienmodell“), EEG-tarif („Anzulegender Wert“) som anlægget fik plus et sikkerhedstillæg af 3 EURct/kW. 

2) for vedvarende energi-anlæg, som er under andre former af direkte salg af el, f.eks. PPA ( „sonstige Direktvermarktung“) gælder der følgende valgmulighed for ejeren: 

 

– enten det samme som ovenover under 1) – dvs. man behandler anlæg som om de fortsat ville få EEG-tariff, eller 

– et beløb af maks. 10 EURCt plus et sikkerhedstillæg af 3 EURCt 

 

3) en undtagelse findes for solcelle-anlæggene som ikke er omfattet af EEG-tariffen. Her gælder et maks. beløb af 10 EURCt – sikkerhedstillægget jvf. ovenover bortfalder.

Oveni lægges der i alle tre scenarier et sikkerhedstillæg på 6% for vindmøller og solcelleanlæg af månedens mellemværdi opnået på el-børsen („Mittelwert des Monatsmarktwertes“).

 

Obs når der er en PPA indgået inden 1. november 2022

Såfremt der er indgået en PPA med fast pris inden 1. november 2022 for anlægget, gælder beløbet som er aftalt under PPA (såfremt PPA ikke er baseret på månedens mellemværdi opnået på el-børsen („Mittelwert des Monatsmarktwertes“)) plus et sikkerhedstillæg af 1 EURCt. 

 

Modificeret regulering for biogasanlæg

 

Biogasanlæg får et anden regime. Her gælder de samme principper som ovenover, men sikkerhedstillægget udgør 7,5 EURCt i stedet for 3 EURCt. 

 

Gælder kun for 90% af det overskydende beløb

 

For at gøre det hele endnu mere kompliceret, gælder prisloftet kun for 90% af det af anlæggene optjente overskudsindtægt. Dvs. 10% af indtægterne som går udover det ovennævnte loft bliver ikke inkasseret af staten. 

Inkasso af merindtægter forsinket

 

Husk, at det praktiske omkring afregning ikke er fuldstændig på plads endnu. Forsinkelse af denne inkasso medfører dermed ikke, at der gives rabat. Med afregning for marts 2023 skal der betales merindtægterne samlet tilbage for månederne december 2022, januar, februar og marts 2023. Derefter bliver der afregnet pr kvartal bagud. Her skal man som mølleejer gerne være forberedt og have de fornødne likvider parat. 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål.

Dr. Axel Röpke

Ingo Schmidtmann

 

Billede: Photo by Zbynek Burival on Unsplash