Ved spotmarkedsføring skal der indgås en kontrakt med en direkte forhandler, som har anlægget i sin portefølje. Overførsel af oprindelsesgarantier til en bestemt pris kan være en kontraktlig komponent, alternativt markedsføres de via andre bilaterale handelspartnere eller OTC-platforme. På den ene side er denne afsætningsmulighed forbundet med en stor usikkerhed om indtægterne, men også med store indtægtsmuligheder, på den anden side er operatøren kontraktmæssigt relativt fleksibel i tilfælde af større misligholdelser og indgår ikke nogen langsigtede forpligtelser. Det modsatte er tilfældet, når der indgås en elkøbsaftale til fast pris for mere end et år: her indgår anlægsoperatøren en langsigtet leveringsforpligtelse med aftalepartneren, til gengæld kan han på forhånd vurdere de forventede indtægter i samme omfang som i EEG-støtteperioden og sammenligne dem med sine forventede driftsomkostninger. I denne sammenhæng udgør rullende etårige elkøbsaftaler en mellemvej mellem de to beskrevne muligheder. Dermed er det en kommerciel beslutning hvilken markedsføringsmodel der udpeges.

Krav til indfødning i nettet – husk de nye bøderegler som gælder fra 1.1.2023

Husk: I henhold til loven om vedvarende energikilder skal vindmøllen kunne fjernstyres for at kunne indgå i det offentlige net. Hvis dette ikke var tilfældet indtil nu, blev tilskuddet nedsat.

Med det nye EEG 2023 er der nu indført § 100, stk. 9 (overgangsbestemmelse), hvorefter der fremover bl.a. vil blive pålagt en sanktion, hvis de tekniske krav til fjernstyring (gradvis eller – så snart den tekniske mulighed foreligger – gradvis reduktion) ikke er opfyldt ved direkte markedsføring (§ 10b EEG).

Dette gælder også for eksisterende anlæg fra den 01.01.2023. Disse ændringer i § 52 og § 100, stk. 9, betyder, at kravene til fjernstyring i henhold til § 10b kan sanktioneres, selv uden at der kan søges om tilskud. Der er derfor risiko for, at eksisterende anlæg, hvis ret til støtte er udløbet, ikke længere vil kunne drives fra den 01.01.2023, selvom de kan opfylde kravene i § 9 i forbindelse med overgangsordningen, men ikke de strengere krav i § 10b (uden overgangsordning).

Deltagelse i feed-in management (Redispatch 2.0) er heller ikke afhængig af støtteberettigelse og er derfor fortsat obligatorisk, da det er et teknisk tilslutningskrav (§ 14 EEG).

 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål og er gerne behjælpelige med ansøgningen:

 

Dr. Axel Röpke

Ingo Schmidtmann

 

Billede: Sagawe & Klages Rechtsanwälte