Leverandører stiller i bero, leveringer ankommer til tiden og i værste fald står byggepladsen stille. Realiseringen eller færdiggørelsen af flere vind- og solcelle-projekter kan i øjeblikkket af flere grunde ikke afsluttet inden for de ved lov foreskrevne frister.

Længere frister ved realisering

I lyset af situationen har det tyske netstyrelsen (Bundesnetzagentur) tilpasset reglerne for udbud af vedvarende energiprojekter til den aktuelle ekstraordinære situation. Fristerne for gennemførelsen for landvindmøller og biomassekraftværker forlænges ubureaukratisk efter uformel anmodning fra projektplanlæggere.

Anmodning om forlængelse uformelt per email

Anmodningerne kan stilles uformelt per email, med anmodningen skal årsagerne til at projektet er forsinket oplyses. Sanktioner for forsinkede projekter skal i første omgang udsættes. Det tyske Bundesnetzagentur beder om, at der udelukkende stilles spørgsmål til den nye procedure og udbuddene via e-mail på: ee-ausschreiber@bnetza.de.

Udsættelse af bøder

For tilskud til landvindmøller på land skal der egentlig, uanset forlængelsen af realiseringsfristen, betales bøder efter at den oprindelige realiseringsfrist er udløbet. Det tyske Bundesnetzagentur vil dog indtil videre ikke afgive nogen tilsvarende meddelelse til transmissionssystemoperatørerne, så at der ikke kan opkræves bøder. Dette forudsætter, at der er anmodet om forlængelse.

Betalingsberettigelse ved solcelleanlæg

Ved solcelleanlæg er det indtil videre muligt at ansøge om betalingsberettigelse inden anlægget sættes i drift, såfremt det planlagte anlæg registreres som et projekt i markedsdatabase, således at tilskuddene ikke bortfalder.
Ved ansøgning om betalingsberettigelse skal årsagerne til forsinkelsen af projektet oplyses

Udbudslicitationer finder sted, forsinkelser i støtteproceduren er mulig

Udbudslicitationer finder fortsat sted som det er foreskrevet af loven. Datoerne kan stadig findes på det tyske forbundsnetagenturs (BNetzA) hjemmeside.

Buddene skal afleveres til tiden. Der kan dog være forsinkelser i åbning og kontrol af buddene, da det er forbundet med store personaleindsats.

Realiseringsfrister starter senere, ændret bekendtgørelse

En væsentlig ændring i den aktuelle procedure er, at tilskud ikke bekendtgøres på Internettet. Dermed begynder fristen for bl.a. bøder, realisering og betaling af den anden sikkerhed ikke at løbe i og med at der ikke foreligger nogen offentlig bekendtgørelse. Det vil først blive gjort efter at der kommet mere ro på situationen.

Succesfulde budgivere vil modtage en skriftlig tilsikring om, at de vil få tildelt et tilskud, ligeledes ekskluderede budgivere og budgivere, der ikke modtager et tilskud på grund af den tilbudte værdi, vil blive informeret.

Tallene for det modtagne tilbudmængde, det højeste samt laveste budværdi og de bud, der har fået tildelt tilskud vil dog blive offentliggjort.

Vi følger løbende udviklingen og vi er klar til at besvare jeres spørgsmål, der opstår som følge af situationen.

Såfremt der måtte være flere spørgsmål eller ønsker om en uddybende samtale er i velkommen til at maile eller ringe enten Axel Röpke eller Ingo Schmidtmann.

Foto: unsplash.com