Den 14. december 2023 offentliggjorde det føderale netagentur den maksimale værdi for udbudsdatoerne for vindenergi på land i 2024. Den maksimale værdi er 7,35 ct/kWh. De fastsatte værdier svarer til de forhøjede værdier, der gælder i år (2023), og som også blev fastsat af Bundesnetzagentur.

Uden de nye bestemmelser ville de maksimale værdier være faldet tilbage til de betydeligt lavere værdier, der er fastsat i loven (EEG), det ville være 5,88 ct/kWh for vindenergi på land. Bundesnetzagentur bestemmelser er en reaktion på de øgede omkostninger til opførelse og drift af anlæggene, herunder de øgede renteomkostninger til finansiering af anlæggene. Omkostningerne er steget så kraftigt, at rentabel drift af nyplanlagte anlæg med lovbestemte maksimumsværdier ikke vil være mulig i det omfang, som er nødvendigt for energiomstillingen.

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål og er gerne behjælpelige med ansøgningen:

Dr. Axel Röpke

Ingo Schmidtmann