Koalitionsaftalen fra Hamborgs rød-grønne delstatsregering: Dette er følgerne for fast ejendomsret og vedvarende energiret.

Parallelt med Corona-krisen har afdelingerne i forbundsforeningerne for SPD og Bündnis 90/Die Grünen forhandlet om at genoptage koalitionen i Hamborgs borgerpræsentations 22. valgperiode. Som resultat af disse forhandlinger blev koalitionsaftalen præsenteret i denne uge. I denne aftale indtager ikke så overraskende bl.a. temaerne byudvikling og klimabeskyttelse en central plads. Vi har sammenfattet de vigtigste planer for vores centrale rådgivningsområder; fast ejendom og vedvarende energi:

 

1. Dette er planerne i Hamborgs koalitionsaftale for området fast ejendom:

I Hamborgs koalitionsaftale har SPD og Grüne præsenteret talrige reformer for området fast ejendom. Vi har sammenfattet ændringerne i de vigtigste fem områder: boligbyggeri, byudvikling, huslejer, skatter og forbundsrådsinitiaver.


Dette vil ændre sig indenfor boligbyggeri:

 • Målet om at opnå 10.000 byggetilladelser per år fastholdes. Alliancen for boliger skal relanceres. Der ses især potentiale langs med store trafikfærdselsårer (det såkaldte magistralkoncept).
 • En tredjedel mixet skal bevares, ved centrale beliggenheder vil man dog orientere sig efter et behov på 50 % socialt boligbyggeri. Målet er 4.000 socialboliger om året. Også de såkaldte ”Hamborg-lejligheder” (tidligere: ”otte-euro-lejligheder”) er nu også medindbefattet. Huslejerestriktionen skal derved fastsættes til 30 år.
 • Der skal i stigende grad vælges kooperative byggegrundsmodeller til nye kvarterer.
 • Endvidere er der planlagt en proaktiv planlægningslovgivning, det vil sige, at gamle bygningsplaner skal erstattes af moderne bebyggelsesplaner.
 • Træbyggeri skal fremmes, især også i den nye bydel Grasbrook.
 • Digitaliseringsplanerne er fortsat ukonkrete, hvad angår eksempelvis aspekterne arealplanlægning, byggetilladelser eller indsatsen for Building Information Modeling (BIM). Det samme gælder for bestræbelserne til at begrænse stigningen i anlægsomkostninger.

 • Dette er planlagt for området byudvikling:

 • Urbane grunde skal i større grad tildeles efter brugsretten.
 • Forkøbsrettigheder skal anvendes konsekvent.
 • Kampen mod jordspekulation tages op: Ved tidlig igangsættelse af saneringsprocesser og urbane udviklingstiltag, forstærket indsats af byggepåbud (§ 176 BauGB) og benyttelse af ejendomsskatter klasse C.
 • Instrumentet til sociale opretholdelsesforordninger skal anvendes i et større omfang. Det gælder især for Barmbek-Nord, Barmbek-Süd og Jarrestadt. Dette er ligeledes under revision for Grindelkvarteret, Borgfelde, Heimfelde, i givet fald også for Hamm, Horn, Dulsberg og Reiherstiegkvarteret. Målet er en forstærket anvendelse af instrumentet til gennemførelsen af kompensationer.

 • Følgende kommer til at ændre sig for huslejer:

 • I forbindelse med huslejebremsningsforordningen, den såkaldte ”huslejebremse”, skal der findes en ny forordning senest i 2025.
 • Men: Der er ikke planlagt et ”huslejeloft”, som det er i Berlin.

 • Dette er planlagt for skattemæssige sager ved faste ejendomme:

 • Der kommer ikke nogen stigning i ejerskifteafgifter.
 • Landeåbningsklausulen for ejendomsskattereformen skal undersøges, dog uden at der vælges at gøre det på egen hånd.
 •  

  Disse initiativer skal Hamborg, ifølge koalitionsaftalen, bringe ind i forbundsrådet:

  Grundet mangel på egne reguleringskompetencer vil byen Hamborg endvidere gøre en indsats for følgende projekter i forbundsrådet :

 • Afskaffelse af særreguleringerne for den såkaldte Share-Deal
 • Yderligere opstramninger i forbindelse med huslejebremsen: lejernes ret til tilbagkrævning uden formelle påtalelser, opstramning af loftet (max. 10 % på 3 år), reform af § 5 WiStrG
 • Skånefrist til udligning af huslejerestancer også ved ekstraordinær opsigelse
 • Udvidelse af lejernes forkøbsrettigheder jævnfør § 577 BGB, også for foreninger og GmbH’er, der er stiftet af lejere
 • ”Huslejebremse” for mindre erhvervslejemål i bestemte områder
 • Koalitionsaftalen indeholder endvidere kapital til genoplivning af Hamborgs midtby og store projekter til byudviklingen i Hamborg, især til Oberbillwerder, den østlige del af Hafen-City, Grasbrook og Science-City Bahrenfeld.

   

  2. Dette er planerne i Hamborgs koalitionsaftale for området vedvarende energi

  Hamborgs koalitionsaftale scorer ikke point ved temaet vedvarende energi i forhold til konkrete tiltag, men den indeholder i første omgang koalitionspartnernes hensigtserklæringer. I hvilket omfang at disse indføres i valgperioden, må fortsat afventes.

  Mens SPD oprindeligt ville gøre Hamborg til en klimaneutral by inden 2050, hedder det sig nu, at dette mål skal opnås ”betydeligt før 2050”. Lufthavnens flykapacitet skal ikke udvides, og CO2-udledningen i 2019 skal ”så vidt som muligt” ikke overskrides. Indtil 2030 skal Hamborgs fjernvarme fremstilles uden kul, og kraftværkerne Wedel og Tiefstack skal lukkes ned. Konkrete data herfor bliver – anderledes end førhen – dog ikke nævnt. Derudover vil koaltionen hvad angår afkaldet på kul undersøge alle muligheder for at erstatte kulforsyningen ved Moorburg med innovative koncepter for produktion, oplagring og omvandling af energi. Dog er det først planlagt, at løbetiden for kulkraftværket i Moorburg slutter i 2038.

  Mulighederne for at udvide anvendelsen af vindenergi bliver grundet manglende arealer– måske meget passende – beskrevet som ”begrænsede”. Tilpasningen af arealanvendelsesplanen bør alligevel udføres, så her mangler desværre intentionen om at igangsætte processen, der erfaringsmæssigt er meget langtrukken. Hvad angår fotovoltaik, skal der ifølge Hamborgs koalitionsaftale udarbejdes en retsforordning for brugspligten til private og offentlige bygninger inden udgangen af 2020.

  For at komme hurtigere videre med sektorkoblingen (”Power-to-X”), der er et enormt vigtigt område for udvidelsen af vedvarende energi, vil den nye regering etablere Hamborg som centrum for brintindustrien og innovativ oplagringsteknologier og skridtvis udvide sektorkoblingen. Derudover skal Hamborg på føderalt niveau arbejde for, at hidtidige hindringer for sektorkoblingen reduceres gennem en nyordning af EEG-fordelingen og af andre statsligt inducerede strømbestanddele (SIP). Her er der allerede gået værdifuld tid tabt i de foregående år.

   

  Hvis De har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os!

  Dr. Matthias Laas

  Dr. Axel B. Röpke

  Ingo Schmidtmann

   

  Billede: Photo by Moritz Kindler on Unsplash