Blog

 

UPDATE: Behovstyrede natkendetegn (”BNK”) – endnu mere tid til at organisere omstillingen

UPDATE til vores blog-artikel fra den 22. maj 2019 “Det bliver mørkt igen: Tyskland slukker for blinklys på vindmøller om natten” og vores update fra den 30. Oktober 2019: Realiseringsfristen for det behovstyrede natkendetegn blev forlænget igen (“BNK = Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung”). Bundesnetzagentur har den 5. november 2020 forlænget realiseringsfristen for det behovstyrede natkendetegn (“BNK =…

Details

Den nye koalitionsaftale i Hamborg: Dette kommer til at ændre sig for fast ejendom og vedvarende energi

Koalitionsaftalen fra Hamborgs rød-grønne delstatsregering: Dette er følgerne for fast ejendomsret og vedvarende energiret. Parallelt med Corona-krisen har afdelingerne i forbundsforeningerne for SPD og Bündnis 90/Die Grünen forhandlet om at genoptage koalitionen i Hamborgs borgerpræsentations 22. valgperiode. Som resultat af disse forhandlinger blev koalitionsaftalen præsenteret i denne uge. I denne aftale indtager ikke så overraskende…

Details

Tyskland, forretningsarealer og grundloven

De tyske foranstaltninger til bekæmpelse af corona er både nationalt og internationalt overvejende stødt på positiv resonans. Især blev disse på trods af væsentlige indskrænkninger i de grundlæggende rettigheder tilsyneladende mest opfattet som værende forholdsmæssige. Selv debatterne om federalisme, som er uundgåelige i krisetider, synes ikke hhv. kun i mindre omfang at have ændret dette…

Details

Det koster dyrt at være for hurtig i Tyskland – nye regler gælder fra 28.04.2020

I Tyskland gælder fra den 28.04.2020 næsten ubemærket nye, skærpede regler for bilister, der ikke overholder reglerne. Se nedenfor de vigtigste nye regler samt henvisning til hele regelsættet, så du ikke bliver overrasket som dansker i Tyskland. Skærpede hastighedsbøder Indtil nu risikerede bilister først at få et kørselsforbud, hvis denne overskred hastighedsbegrænsningerne med mindst 26…

Details

Hvilken indflydelse har corona-krisen på udviklingen af investeringsskategorien “boligejendomme” på kort- og mellem lang sigt?

I mellemtiden burde også den sidste tvivl om, at corona-krisen også økonomisk er en global krise, der i flere dele af verden muligvis vil udløse en recession, være elimineret. Det forekommer næsten logisk, at denne krise med al sin styrke også vil ryste ejendomsmarkedet i Tyskland og i særlig grad boligmarkedet. Men hvad betyder det…

Details

Corona-krise: Pligt til at indgive insolvensbegæring udsættes til 30.09.2020

Corona-pandemien har betydelige økonomiske konsekvenser. Når butikker bliver lukket, messer og andre begivenheder aflyses, og handlen med visse lande eller produkter endda er begrænses, kan mange virksomheder hurtigt blive truet på deres økonomiske eksistens. Umiddelbar konkursbegæring Samtidig er den tyske insolvenslov meget streng: hvis det viser sig, at virksomheden (sandsynligvis) ikke længere vil kunne efterkomme…

Details

Lejeret i corona-virus-tiden (FAQ)

Effekterne af coronavirussen stopper ikke ved lejemålene. Forbundsregeringen har nu forelagt et lovudkast (udkast til lov om at afbøde effekterne af COVID-19-pandemien i civil-, insolvens- og straffeprocesret), der bl.a. indeholder midlertidige ændringer af lejeloven. Den forventes at træde i kraft den 01.04.2020. Hvad indebærer lovudkastet? Lovudkastet begrænser sig dybest set til en væsentlig, tidsbegrænset ændring…

Details

Vindenergi & Solceller udbud: Det tyske forbundsnetagentur BNetzAs reaktion på corona-frister lempes i øjeblikket

Leverandører stiller i bero, leveringer ankommer til tiden og i værste fald står byggepladsen stille. Realiseringen eller færdiggørelsen af flere vind- og solcelle-projekter kan i øjeblikkket af flere grunde ikke afsluttet inden for de ved lov foreskrevne frister. Længere frister ved realisering I lyset af situationen har det tyske netstyrelsen (Bundesnetzagentur) tilpasset reglerne for udbud…

Details

Corona og ejendomsbranchen

På bankernes og erhvervsorganisationernes nytårskure forudsage „ejendomsbranchens økonomiske vismænd“ næsten enstemmigt, at ejendomsbranchen stod overfor endnu et rekordår, såfremt – i en volatil verden – en dengang ubekendt faktor ikke ville forårsage en brat ende på det mangeårige boom. Talerne og tilhørerne har nok nærmere tænkt på en eskalering af verdenshandelskrigen eller af konflikten i…

Details