Fejl kan opstå – og her er det vigtigt for direktøren, at han har et sikkerhedsnet. I sjette afsnit (6/7) af vores serie læser du om Geschäftsführerens mulighed for at forsikre sine ansvarsrisici gennem en D&O forsikring.

 

Der findes mange risici …

Det kan ikke udelukkes, at der opstår fejl – det ved vi alle. Der findes et hav af ting, der kan gå galt, fx

– kunder går konkurs, hvor boniteten ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt
– fordringer forælder
– leveringskontrakter indeholder klausuler, der medfører tab for virksomheden
– medarbejder begår underslæb
– lønninger beregnes forkert
– en medarbejders afskedigelse overholder ikke de formelle krav og medfører et stort erstatningskrav

etc.

Med henblik på Geschäftsführerens altomfattende ansvar for selskabet kan det godt betyde, at han hæfter for tabet. Det kan være anpartshavere, der gør krav gældende, og hvis det går helt galt og selskabet erklæres konkurs, vil det være kurator, der tager aktion.

 

… men de kan forsikres

For at begrænse risici er det i større virksomheder blevet gængs praksis, at tegne såkaldte D&O-forsikringer, hvor D&O står for ”directors and officers”, altså de ledende medarbejder. Forsikringen tilbydes dog også for mindre virksomheder, hvor risici næppe er meget mindre.

Forsikringens formål er at afværge uberettigede krav mod direktionen og at indfri evt. berettigede krav. Typisk aftales en selvrisiko på 10% af skaden, dog ikke mere end halvanden årsløn. Hvilke skadeserstatningskrav der tages højde for, og om forsikringen dækker advokatomkostninger i en straffesag er forskelligt fra forsikring til forsikring og skal nøje undersøges og forhandles inden underskrift.

Det er virksomheden, der er forsikringstager og direktøren er begunstiget, dvs. den, der bliver teoretisk skadet, betaler selv præmien.

I mange ansættelseskontrakter for GmbH-Geschäftsführer findes efterhånden klausulen, at virksomheden er forpligtet til at tegne en D&O-forsikring eller alternativt, hvis virksomheden vælger ikke at tegne en sådan forsikring, at Geschäftsführer internt i virksomheden behandles som om D&O-forsikringen er tegnet.

 

(fortsættes)

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til

Ingo Schmidtmann

Maximilian Juncker

 

Picture by mohamed Hassan on Pixabay, reformatted