Der en ret markant ændring på vej for vindmølleejere i Tyskland: Fra 01.07.2020 skal alle vindmøller i Tyskland kunne slukke for afmærkningslys om natten og kun tændes, når et flyvefartøj kommer i nærheden. Det kaldes i Tyskland meget formelt for „bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung“ (kort „BNK“) og loven er, ligesom navnet allerede antyder, kommet over natten med den sidste lovændring i den tyske vedvarende energilov (EEG).

 

Det er desværre ingen løsning, at se bort fra denne regel, da misligholdelse har en voldsom konsekvens: Hvis der ikke er installeret en løsning med automatisk tænding af belysningen om natten på møllen efter den 01.07.2020, mister møllen simpelthen sin EEG tarif.

 

Radarløsning eller Transponderløsning

Der er pt. to muligheder, der er godkendt for at efterkomme kravet og beholde EEG-tariffen: radarbaseret tænding, som starter belysningen når radaren registrerer noget i luften eller en transponderbaseret løsning, som kommunikerer med transpondere, der er installeret i det pågældende luftfartøj og ligeledes tænder blinklysene automatisk. Begge løsninger medfører, at EEG tariffen kan bibeholdes. Der er dog forskel på prisen: transponderen koster (afhængig af parkens størrelse) mellem ca. 15.000-20.000 EUR pr. mølle, som det fornemmes på markedet, hvorimod radarløsningen er ca. 4-5 gange dyrere. Derudover er der kun ganske få udbydere, der kan levere løsninger som er godkendt.

 

Generel opgraderingspligt

Pligten for at opgradere belysningen gælder generelt alle møller, uanset beliggenhed, medmindre det tyske netstyrelse Bundesnetzagentur forlænger fristen i sidste sekund eller der er en undtagelse pga alderen eller økonomien af møllen. Grundet de mange møller i Tyskland er der allerede kø for at få installeret systemet – man skal altså være fremme i skoene for at kunne opfylde kravet i god tid, medmindre man spekulerer på, at styrelsen forlænger fristen.

 

Dispensation for gamle møller

Dog er der en mulighed for at søge om dispensation (§ 9 Abs. 8 S. 5 EEG 2017), dette gælder især mindre vindparker og møller, hvor økonomien ikke tillader denne installation. Hvad dette betyder er ikke afgjort endnu. Men det er sikkert, at der nærmere vil indtages en myndighedsbetragtning end et investorperspektiv. Det er allerede afgjort af netstyrelsen at en mølle, der kun har tre år tilbage under EEG tariffen ikke skal installere et ny BNK system. Endvidere kan der ansøges om dispensation, hvis systemets omkostninger udgør mere end 3% af de forventede EEG-indtægter for resten af møllens levetid – hvilke parameter der anvendes er dog uklart.

 

Der kan ansøges om dispensation ved netstyrelsen (på tysk) via denne formular

 

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål og er gerne behjælpelige med ansøgningen.

 

Dr. Axel Röpke

Ingo Schmidtmann