Team

Dr. Mark Unger, LL.M. (Sydney)

Rechtsanwalt hos Sagawe & Klages

Kontakt

+49 40 357534-0
+49 40 357534-34
mku@tyskret.com

Download V-Card

Om Dr. Mark Unger

Mark Unger är Rechtsanwalt hos Sagawe & Klages. Han är din kontaktperson för frågor om fastighetsrätt, hyres- och bostadsegendomsrätt och internationell privat- och processrätt.

Mark Unger undervisade tidigare masterstudenter från hela världen i internationell handelsrätt vid Universidad de Chile och på Heidelberg Center på Universitetet Heidelbergs kompetenscentrum i Santiago de Chile. I Hamburg biträder han nu tyska och latinamerikanska företag men även privatpersoner i ärenden som berör Tyskland och Latinamerika. Dessutom har han har specialiserat sig på rådgivning av fastighetsfonder vid alla frågor som har med fastighets- och hyresrätt att göra.

Fritiden tillbringar Mark Unger helst med familj och vänner, på resande fot,  i en jolle på Alster eller på tennisbanan.

Språk

  • spanska
  • brasiliansk portugisiska
  • engelska
  • tyska

Hvudsakliga verksamhetsområden

Publikationen

  • § 24 WpÜG – Ausschluss australischer Aktionäre? Australischer Lösungsansatz für das WpÜG?, Recht der Internationalen Wirtschaft 2005, 429-433 (zusammen mit Dr. David Witzel)
  • Die VR China im Wirtschaftsvölkerrecht, in: Ranft/Schewe (Hrsg.), Chinesisches Wirtschaftsrecht, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2006, S. 61-74 (zusammen mit Christoph Schewe)
  • Das australische Übernahmerecht: Darstellung und rechtsvergleichende Analyse mit dem WpÜG, Nomos-Verlag, Baden-Baden 2008
  • Sesenta años de la Ley Fundamental Alemana – de un provisorio con una larga vida, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Estudios constitucionales, Año 2007, No 2, 2009, pp. 301-316
  • La protección jurídica provisional en el derecho procesal civil alemán
  • Unterhalt bei im Ausland lebenden Unterhaltsgläubigern oder Unterhaltsschuldnern nach dem Wegfall der Statistik zur Verbrauchergeldparität, FPR – Familie, Partnerschaft, Recht 2013, S. 19-23 (zusammen mit Elisabeth Unger)
  • Comercio de bienes – GATT 1994, in: Unger, Mark / Matus, Mario (Hrsg.), Derecho de la Organización Mundial de Comercio
  • Unger, Mark / Matus, Mario (Hrsg.), Derecho de la Organización Mundial de Comercio, 2016 MER

Kvalifikationer

  • Doktorsexamen till Dr. jur. 2007
  • Rechtsanwalt (Advokat registrerad i Tyskland) 2006
  • 2001 Master of Laws i Corporate and Commercial Law (LL.M), University of New South Wales, Sydney
  • Studier vid universiteten i Freiburg i. Br., Quito (Ecuador), München och Sydney