Våg på ett träbord: Sagawe & Klages advokatkontor ger affärsjuridisk rådgivning for både tyska och nordiska klienter.

Rättsområden

Tysk affärsjuridik för nordiska klienter

Sagawe & Klages bistår nordiska och tyska klienter vid alla affärsjuridiska frågor. Vi har specialiserat oss på företag som vill etablera sig på den tyska marknaden.

Även om många av våra klienters fall bara berör ett speciellt rättsområde, så har våra advokater dock alltid verksamheten som helhet i blick. Vi vet: Företag behöver inga utdragna juridiska ”problemanalyser”, utan juridiskt säkra svar på praktiska utmaningar. Juridisk rådgivning är inte ett mål i sig utan sätter endast ramen för din verksamhets ekonomiska utveckling.

Individuell affärsjuridisk rådgivning från tyska advokater

Våra tyska advokaters professionella expertis och mångåriga praktiska yrkes- och processerfarenhet omfattar framförallt följande områden inom den tyska affärsjuridiken.

 

Klicka för mer information och exempel på ett rättsområde:

Ikon hus lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag i fastighetsrätten.

Fastighetsrätt

Ikon vindkraftverk lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag vidrörande förnybar energi.

Energirätt (förnybar energi)

Ikon varutransport lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag i samband med export av varor till Tyskland.

Handels- och distributionsrätt

Ikon raket lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag vid etablering og utveckling av verksamheten i Tyskland.

Bolagsrätt

Ikon juridisk hammare lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag vid rättstvister och verkställighet.

Internationell privat- och processrätt

Ikon arvinge lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag vid generationsskiftet og arvsrätt.

Företagssuccession och arvsrätt

Ikon arbetare lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag inom arbetsrätten i Tyskland.

Arbetsrätt

Ikon sköld lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver vid inkasso och konkurs.

Inkasso och obståndsrätt

Vi förstår danska, norska och svenska näringsidkare – ordagrant.

Genom våra täta, mångåriga yrkesmässiga, vänskapliga och familjära kopplingar till Danmark, Sverige och Norge är vi medvetna om att också de affärsmässiga- och samhälleliga perspektiven och kulturerna i dessa länder är annorlunda än i Tyskland. Därför ser vi oss inte bara som advokater utan även som rådgivare och vägvisare. Vi hjälper dig att komma över formella och juridiska hinder i Tyskland – och överbryggar även språkliga barriärer. Alla våra advokater talar tyska, engelska och minst ett nordiskt språk.

 

Behöver du juridisk rådgivning angående ett av våra rättsområden? Vi hjälper dig gärna.