Symbolisk billede: tre grise bag et hegn

Bemærk: Kryds grænsen kun med pas og A1

Som almen bekendt betales omkostningerne for socialforsikring (i Tyskland sygdoms-, pensions- og arbejdsløshedsforsikringen) i det land, hvor arbejdet udføres. Det kan undgås i en periode på 12 til 18 måneder, hvis en medarbejder udstationeres, som det hedder. Såfremt det kan dokumenteres, at omkostninger for medarbejderens socialforsikring betales i hjemlandet i denne periode, slipper man for…