Symbolisk billede: EURO-mønter

Selskab med begrænset ansvar – Direktør med fuld ansvar (afsnit 4/7)

Selvom selskabet har succes betyder det ikke, at en direktør ikke risikerer noget ansvar. For selskabet skal jo også betale skat og desuden bidrag til medarbejdernes socialforsikring. Her opstår spørgsmålet om hvem der har ansvaret, såfremt selskabet ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser ifm skat og socialforsikringsbidrag. Læs nærmere om direktørens ansvar for selskabets betaling af skat…

Symbolisk billede: mand med slips

Selskab med begrænset ansvar – Direktør med fuld ansvar (afsnit 1/7)

I Tyskland findes der mere end en million GmbH’er, som et selskab med begrænset ansvar hedder på tysk. Denne selskabsforms popularitet er forståelig, idet anpartshaver i et GmbH hæfter over for tredjemænd med maks. indskudskapitalen. At selskabernes ”Geschäftsführer“, som den administrerende direktør hedder på tysk, derimod hæfter personligt i stort omfang, er næsten ukendt.