Vægt på et træbord: Sagawe & Klages advokatkontor yder rådgivning i erhvervsret for både tyske og nordiske klienter.

Retsområder

Tysk erhvervsret til nordiske klienter

Sagawe & Klages rådgiver nordiske og tyske klienter i forhold til alle spørgsmål omkring erhvervsret. Vores advokatfirma har således specialiseret sig i virksomheder, som ønsker at vinde fodfæste på det tyske marked.

Godt nok hører mange af vores klienters sager kun til et enkelt retsområde: Men vores advokater har altid det samlede billede af din virksomhed for øje – på tværs af alle områder inden for erhvervsretten. Vi ved: Virksomheder har ikke brug for udsvævende juridiske “problemanalyser”, men sikre juridiske svar på praktiske udfordringer. Juridisk rådgivning er for os ikke et mål i sig selv, men skaber blot rammerne for din økonomiske udfoldelse.

Individuel rådgivning i forhold til tysk civilret

Vores advokaters faglige ekspertise og mangeårige praktiske erfaring omfatter særligt følgende områder inden for den tyske erhvervsret.

Klik venligst på et af retsområderne for flere oplysninger og eksempler:

Ikon huse lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder i ejendomsret

Fast ejendom

Ikon vindmøller lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder i loven omkring vedvarende energi

Vedvarende energi

Ikon varetransport lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder indenfor vareimport til Tyskland

Handels- og agentret

Ikon raketter lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder i selskabsoprettelse og udvikling af virksomheder i Tyskland

Selskabsret

Ikon retshammer lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder indenfor processføring og fuldbyrdelse

International privat- og procesret

Ikon arving lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder i generationsskifte/virksomhedsskifte/ejerskifte og arveret

Virksomhedsoverdragelse og arveret

Ikon arbejder lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder indenfor arbejdsret i Tyskland.

Arbejdsret

Ikon beskyttelsesskilt lilla: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver virksomheder til fordringsmanagement og insolvens

Inkasso og insolvensret

Vi forstår danske, norske og svenske erhvervsdrivende – bogstaveligt talt

Gennem vores tætte, mangeårige professionelle, venlige og familiære forbindelser til Danmark, Sverige og Norge ved vi, at også de erhvervs- og samfundsmæssige perspektiver og kulturer i disse lande er forskellige. Derfor har vi ikke kun ekspertise som advokater, men også som rådgivere og ledsagere: Vi hjælper i forbindelse med formelle og juridiske hurdler i Tyskland – og nedbryder sproglige barrierer. Alle vores advokater taler udover tysk og engelsk mindst et af de nordiske sprog.

 

Har du brug for juridisk rådgivning om et af vores juridiske områder? Vi hjælper dig gerne.