Dr. Matthias Laas is a specialist lawyer in real estate law, building law as well as public law. As a tried-and-true expert in the field of project development he advises his clients throughout all the stages of project development.

Windräder auf See: Symbolbild für das geplante sogeannte EEG-Osterpaket der Bundesregierung zur Energiewende. Blogbeitrag von Sagawe & Klages Rechtsanwälte. Foto:

Et overblik over EEG-påskepakke og sommerpakke til energiomstillingen

Den meget ambitiøse såkaldte EEG-påskepakke til energiomstillingen er på vej: Økonomiminister Robert Habeck har nu sat det 500 sider lange projekt i gang. Den såkaldte sommerpakke er også under planlægning. Den nødvendige koordinering mellem ministerierne har allerede fundet sted. Nu er parlamentet i gang med at afstemme forslaget. Vi har opsummeret den aktuelle status for…

Udsigt over Hamborg Rådhus: symbolsk billede af den nye koalitionsaftale mellem SPD og Bündnis90 / Die Grünen. Foto: Moritz Kindler / Unsplash.

Den nye koalitionsaftale i Hamborg: Dette kommer til at ændre sig for fast ejendom og vedvarende energi

Koalitionsaftalen fra Hamborgs rød-grønne delstatsregering: Dette er følgerne for fast ejendomsret og vedvarende energiret. Parallelt med Corona-krisen har afdelingerne i forbundsforeningerne for SPD og Bündnis 90/Die Grünen forhandlet om at genoptage koalitionen i Hamborgs borgerpræsentations 22. valgperiode. Som resultat af disse forhandlinger blev koalitionsaftalen præsenteret i denne uge. I denne aftale indtager ikke så overraskende…

Outlet center i Tyskland symbolbillede anti-corona måler butikstørrelse

Tyskland, forretningsarealer og grundloven

De tyske foranstaltninger til bekæmpelse af corona er både nationalt og internationalt overvejende stødt på positiv resonans. Især blev disse på trods af væsentlige indskrænkninger i de grundlæggende rettigheder tilsyneladende mest opfattet som værende forholdsmæssige. Selv debatterne om federalisme, som er uundgåelige i krisetider, synes ikke hhv. kun i mindre omfang at have ændret dette…

Wohnhaus in Berlin Symbolbild Wohnimmobilien Corona Krise

Hvilken indflydelse har corona-krisen på udviklingen af investeringsskategorien “boligejendomme” på kort- og mellem lang sigt?

I mellemtiden burde også den sidste tvivl om, at corona-krisen også økonomisk er en global krise, der i flere dele af verden muligvis vil udløse en recession, være elimineret. Det forekommer næsten logisk, at denne krise med al sin styrke også vil ryste ejendomsmarkedet i Tyskland og i særlig grad boligmarkedet. Men hvad betyder det…

Lejeret i corona-virus-tiden (FAQ)

Effekterne af coronavirussen stopper ikke ved lejemålene. Forbundsregeringen har nu forelagt et lovudkast (udkast til lov om at afbøde effekterne af COVID-19-pandemien i civil-, insolvens- og straffeprocesret), der bl.a. indeholder midlertidige ændringer af lejeloven. Den forventes at træde i kraft den 01.04.2020. Hvad indebærer lovudkastet? Lovudkastet begrænser sig dybest set til en væsentlig, tidsbegrænset ændring…

Corona og ejendomsbranchen

På bankernes og erhvervsorganisationernes nytårskure forudsage „ejendomsbranchens økonomiske vismænd“ næsten enstemmigt, at ejendomsbranchen stod overfor endnu et rekordår, såfremt – i en volatil verden – en dengang ubekendt faktor ikke ville forårsage en brat ende på det mangeårige boom. Talerne og tilhørerne har nok nærmere tænkt på en eskalering af verdenshandelskrigen eller af konflikten i…