Corona-krise: Pligt til at indgive insolvensbegæring udsættes til 30.09.2020

Corona-pandemien har betydelige økonomiske konsekvenser. Når butikker bliver lukket, messer og andre begivenheder aflyses, og handlen med visse lande eller produkter endda er begrænses, kan mange virksomheder hurtigt blive truet på deres økonomiske eksistens. Umiddelbar konkursbegæring Samtidig er den tyske insolvenslov meget streng: hvis det viser sig, at virksomheden (sandsynligvis) ikke længere vil kunne efterkomme…

Lejeret i corona-virus-tiden (FAQ)

Effekterne af coronavirussen stopper ikke ved lejemålene. Forbundsregeringen har nu forelagt et lovudkast (udkast til lov om at afbøde effekterne af COVID-19-pandemien i civil-, insolvens- og straffeprocesret), der bl.a. indeholder midlertidige ændringer af lejeloven. Den forventes at træde i kraft den 01.04.2020. Hvad indebærer lovudkastet? Lovudkastet begrænser sig dybest set til en væsentlig, tidsbegrænset ændring…