OBS: ADRESSÄNDRING!

Vi har flyttat och finns nu på Rothenbaumchausee 95, D-20148 Hamburg.Telefon- och faxnummer samt e-mail adresser är oförändrade.

SAGAWE&KLAGES

är en affärsjuridisk advokatbyrå med specialisering på kvalificerad juridisk rådgivning för klienter från de nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi arbetar främst inom områden förnybar energi och fastighetsrätt för näringsidkare från dessa länder. Dessutom bistår vi nordiska företag vid alla frågor rörande tysk rätt.

Delägare i firman är

Christian Sagawe, Dr. Johannes Klages, Sebastian Kuhlmann, Christoph Schulze och Dr. Axel B. Röpke.